הדמיה 1 - מבט פנים ליחידות המכירה הדמיה 1 - מבט פנים ליחידות המכירה
הדמיה 2 - מבט לאזור הפריקה הדמיה 2 - מבט לאזור הפריקה
הדמיה 3 - מבט למערך התנועה הדמיה 3 - מבט למערך התנועה
הדמיה 4 - שוק סיטוני חשמונאים הדמיה 4 - שוק סיטוני חשמונאים

אודות השוק הסיטוני

פרויקט השוק הסיטוני

בשנת 1952 הוקם בת"א השוק הסיטונאי החקלאי, ששירת את מחוז ת"א רבתי וגם שווקים סיטונאיים אחרים בארץ. מיקומו של השוק במשולש שבין הרחובות חשמונאים-קרליבך-דרך בגין (דרך פ"ת לשעבר), היה מרוחק למדי מן העיר בימי הקמתו. אלא שהגידול העצום בשטח העיר ת"א, הפך את השוק למובלעת בתוך העיר עצמה. דיספרופורציה בין הכמות המשווקת לכמות וגודל המחסנים בשוק, דרכי גישה חסומות (שכעת עברו בתוך העיר עצמה) ופקקי משאיות, פגיעה בטיב התוצרת ובמחיריה - כל אלה ועוד הביאו להצעות לפינוי המתחם החל משנות ה-70. 


לקראת פינוי השוק ממתחם הקבע בתל-אביב החלה בחינת חלופת מיקום הקמה לשוק חדש. נבחנו ונבדקו 13 חלופות מיקום לשוק הסיטוני. לאור הבדיקות והבחינות על חלופות אלו התבססה החלטת הממשלה (ועדת שרים לעניני כלכלה) מספר 2903 (כל/89) מיום 22.01.2001 על הקמת שוק סיטוני מודרני ואיכותי למטרופולין תל אביב, ברביע הדרום מזרחי של צומת מסובים, זאת כאשר היתרונות העיקריים למיקום הנבחר הינם קירבה למרכז הכובד של הצריכה הקמעונאית, נגישות לצירי תנועה מרכזיים (דחיפה ומשיכה). הקמת השוק הסיטוני במתחם מסובים צברה תאוצה ובנובמבר 2006 תכנית מתאר מקומית - קא/320 קיבלה אישור.
 

לאור מגבלות הזמן בפינוי מתחם הקבע בתל-אביב, השוק הסיטוני עבר בשנת 2006 למתחם זמני וקצר מועד בצריפין וזאת עד להשלמת ההקמה של השוק הסיטוני החדש והמשוכלל המתוכנן לקום במתחם מסובים.

 

מתוקף החלטת ממשלה מספר 2324 מיום 17.10.2010 הוקמה חברת שוק סיטוני לישראל ביום 3.02.2011. החברה אמונה על הבטחת הקמתו, תפעולו ותחזוקתו של שוק סיטוני חדש למסחר של פירות וירקות במדינת ישראל. החברה פעלה לקידום הקמת השוק הסיטוני במתחם מסובים המיועד. לטובת קידום הקמת השוק הסיטוני, הוקמה ועדת מכרזים בינמשרדית שהורכבה מנציגי משרד ראש הממשלה, נציגי משרד האוצר, נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ונציגי החברה. במשך שנה וחצי התקיימו סדרה ארוכה של פגישות מקצועיות בין נציגי עיריית אור יהודה לנציגיה השונים של ועדת המכרזים הבינמשרדית. אולם, עיריית אור יהודה והעומדים בראשה, התנגדו להקמת השוק הסיטוני בשטחם המוניציפאלי. לאור התנגדות זו, החלה החברה בקידום עבודה לאיתור חלופות למיקום השוק הסיטוני בו בזמן שהחברה פועלת למציאת פתרון להקמת השוק הסיטוני במתחם מסובים. 

למרות ניסיונות החברה לקדם את פרויקט הקמת השוק החדש, הן בקרקעות מדינה והן בקרקעות פרטיות, הועלו חסמים תקציביים ומקצועיים שלא איפשרו את הקמת הפרויקט, וכפועל יוצא, הנחה משרד החקלאות ופיתוח הכפר, על סגירת החברה.

מתחם קבע לשוק הסיטוני, יכלול מתקנים ושירותים אשר יבטיחו התנהלות נוחה ויעילה, בסביבת עבודה מרווחת ובטיחותית ובתוך כך:
1. יצירת זירת מסחר סיטונאית שוויונית למכירה של פירות וירקות טריים, הכוללת למעלה מ-65 חנויות.
2. שיפור התנאים התפעוליים והתברואתיים ובתוך כך:
הפרדת שעות פעילות המתחם.
מתן מענה תנועתי כולל לשוק (מערך כניסה ויציאה, מחסנית המתנה, פריקה בניצב, חניות ועוד);
מתן פתרון לשירותי פסולת, פחת, תרומות ומעשרות, אחזקה, תחזוקה וניקיון.
אבטחה, ביטחון ובטיחות במתחם.
ריכוז מערך התמך של השוק, הכולל, חשמל, אנרגיה, משטחים וכדומה;
אספקת תשתית לאחסון סחורה בתנאים ראויים (קירור / קירוי).
פיקוח רגולטורי על ידי החברה.
ועוד.

דבר השר

מר אורי יהודה אריאל הכהן שר החקלאות ופיתוח הכפר

החקלאים אשר מעבדים את אדמות ארץ ישראל מספקים לעם ישראל, תוצרת חקלאית של ירקות ופירות טריים המשמשים אותנו כמוצרי צריכה בסיסיים. החקלאות מייצגת את הקשר החזק של עם ישראל כסמל לשורשיות שלנו בארץ ולהיאחזות בקרקע.

 

בשנים האחרונות התפתחו חסמים רבים הנוגעים לשיווק ולמסחר בתוצרת החקלאית. חסמים אלו נובעים מריכוזיות הקיימת בענף ומתחרות דלה במקטע השיווקי. מצב זה אינו מאפשר תחרות הוגנת, אשר מביא לפערי תיווך וכתוצאה מכך להאמרת מחירים. התאמת ענף החקלאות למציאות ימיינו הכרחית ונמצאת בנקודה קריטית.

 

שכלול המסחר על ידי יצירת פלטפורמת שיווק יעילה ומסודרת שתשקף את מחירי העסקאות האמתיים, תהווה שחקן מרכזי ותאפשר לחקלאים מגוון אפשרויות הפצה ותמנע את היותם לכודים בידי הרשתות. כך ימצא האיזון הנכון לשיפור מעמדם של החקלאים במדינת ישראל מחד ומאידך להורדת מחירי התוצרת החקלאית לצרכנים ולקיום תחרות הוגנת, משוכללת ופיקוח ובקרה על איכות התוצרת החקלאית.

הקמת שוק סיטוני חדש ומודרני, בהובלה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושל משרד האוצר, תנגיש לציבור הרחב את התוצרת החקלאית, תיצור מציאות צריכה חדשה, מציאות מפותחת וחדשנית אשר תאפשר צריכת תוצרת חקלאית איכותית, בטוחה במחיר הוגן.

 

השוק הסיטוני החדש עתיד לקום בשיטות המתקדמת ביותר בעולם, אשר יבטיח רמת שירות גבוהה לחקלאים, לסיטונאים, לקמעונאים ולציבור הרחב. משרד החקלאות ופיתוח הכפר באמצעות חברת תוצרת הארץ - שוק סיטוני לישראל מובילים את החזון לעובדה קיימת ולהקמת שוק סיטוני חדש ומודרני במדינת ישראל.

 

עד להקמת השוק, משרד החקלאות ופיתוח הכפר באמצעות חברת שוק סיטוני לישראל פועלים יחד להצגת שקיפות מחירי הפירות והירקות לכל אורך שרשרת האספקה. פרויקט סקר המחירים (מחירי תוצרת הארץ) אותו מובילה החברה, יביא להצגת ושקיפות המחירים בקריטריונים סטטיסטיים, מהימנה ואמתית, אשר נאספו במסגרת המסחר בשוק הסיטוני בצריפין. הצגת שקיפות המחירים הינה גורם קריטי בהקטנת פערי התיווך.

מר אורי יהודה אריאל הכהן שר החקלאות ופיתוח הכפר

דבר המנכ"ל בפועל

מר רונן עזר

חברת שוק סיטוני לישראל הינה חברה ממשלתית הפועלת כזרוע ביצוע של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מקדמת את הקמתו של שוק סיטוני מודרני למסחר בפירות וירקות טריים.
מאז הקמתו של השוק הסיטוני בשנת 1952 ועד להעתקתו בשנת 2006, פעל השוק במתחם שבין הרחובות קרליבך - החשמונאים בת"א. בשנת 2006 הועתק השוק הסיטוני למתחם המצוי בצריפין, בו הוא ממוקם ופועל עד היום והינו השוק הסיטוני המרכזי בישראל. מתחם השוק כולל 65 יחידות מכירה סיטונאיות, מחסנים ותשתית לוגיסטית רחבה, אשר נועדה לשרת את צרכי החקלאים, הסיטונאים והקמעונאים.

 

השוק הסיטוני הנוכחי הוקם מלכתחילה כשוק זמני. צפיפות, מחסור בשטחי אחסנה, תברואה לקויה ורמת בטיחות נמוכה, הנגזרים מארעיותו של השוק מגבירים את הדחיפות בהקמת שוק סיטוני קבוע, בהתאם להחלטת הממשלה. החברה בוחנת חלופות שונות להקמה ופיתוח מתחם קבע לשוק הסיטוני אשר ישמש כזירה תחרותית לקביעת מחירי שוק הוגנים ברמת שירות נאותה לתועלת כלל שרשרת המסחר:

 

1. שיפור תנאים פיזיים:

 • הבטחת איכות (סניטארית) לתוצרת.
 • מענה לצרכים חדשים.
 • נגישות לכלל שרשרת האספקה.

 

2. ריכוז שיווק סיטוני:

 • תרומה להגברת התחרות כיצירת אלטרנטיבה לשיווק הישיר.
 • פתרון כשל השוק הקיים והחלשת מונופול הרשתות.
 • אכיפת תקני איכות וסטנדרטים.

3. תפעול השוק לטובת הצרכנים:

 • עידוד מסחר מאורגן ומניעת פעולות בלתי מפוקחות.
 • שקיפות מחירים ואיכויות.
 • סיוע בהורדת יוקר המחייה.

 

4.הגברת תחרות בין סיטונאים - הגדלת הזדמנויות לכניסת סיטונאים חדשים.

 

בנוסף לתפקידה המרכזי בהקמת השוק וכחלק מהרצון לשכלל את המסחר הקיים באמצעות שקיפות המידע, שקדה החברה יחד עם משרד החקלאות על סקר מחירים המכונה "מחירי תוצרת הארץ" אשר מבוצע על ידי חברת דיאלוג בהובלת הפרופ' קמיל פוקס.
מחירי תוצרת הארץ מבוסס על נתוני עסקאות המתבצעות בשוק הסיטוני בצריפין, ומטרתו לספק לכל העוסקים בתחום: חקלאים, סיטונאים, צרכנים, קמעונאים ולציבור הרחב תמונת מצב שקופה ומהימנה בקשר למחירי הירקות והפירות, על בסיס יומי באתר החברה וכן באפליקציה ייעודית. אני סמוך ובטוח שהצגת סקר מחירים יומי אמין, בלתי תלוי ונגיש לחקלאי, לסיטוני, לקמעונאי ולכלל הציבור, ישכלל את המסחר, ויתרום תרומה חשובה לכלל העוסקים בשרשרת הסחר.
 

 

אין בליבי ספק כי קיים צורך אמיתי להצעיד את מדינת ישראל צעד משמעותי קדימה בתחום המסחר הסיטוני תוך הקמת פרויקט לאומי מוביל, שיעמוד בסטנדרטים של המדינות המפותחות בעולם, ויהיה בעל תרומה משמעותית למשק.  

שלכם, רונן עזר

דירקטוריון והנהלת החברה

תוצרת הארץ

דירקטוריון

גב' יעל שאלתיאל

מכהנת כדירקטורית מטעם הציבור

משרות ציבוריות:

 • ראש המועצה האזורית עמק המעיינות (בקעת בית שאן)
 • מנכ"לית משרד החלקאות ופיתוח הכפר
 • מנכ"לית קרן קיימת לישראל

 

רקע אקדמי:

 • תואר B.A בכלכלה וגאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה
 • תואר M.B.A, האוניברסיטיה העברית, ירושלים

הנהלת החברה

מר הראל מנור

מנהל פרויקטים

רקע אקדמי:

 • B.Sc בהנדסת תעשייה וניהול, התמחות במערכות מידע
 • M.B.A במנהל עסקים

הנהלת החברה

מר רונן עזר

מנכ"ל בפועל

רקע אקדמי:

 • B.A במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות
 • C.P.A, רואה חשבון

דירקטוריון

גב' יעל שאלתיאל

מכהנת כדירקטורית מטעם הציבור

משרות ציבוריות:

 • ראש המועצה האזורית עמק המעיינות (בקעת בית שאן)
 • מנכ"לית משרד החלקאות ופיתוח הכפר
 • מנכ"לית קרן קיימת לישראל

 

רקע אקדמי:

 • תואר B.A בכלכלה וגאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה
 • תואר M.B.A, האוניברסיטיה העברית, ירושלים

הנהלת החברה

מר רונן עזר

מנכ"ל בפועל

רקע אקדמי:

 • B.A במנהל עסקים, התמחות בחשבונאות
 • C.P.A, רואה חשבון

הנהלת החברה

מר הראל מנור

מנהל פרויקטים

רקע אקדמי:

 • B.Sc בהנדסת תעשייה וניהול, התמחות במערכות מידע
 • M.B.A במנהל עסקים

החלטות הממשלה

24.3.2017

לקריאת הקובץ המלא החלטת ממשלה מיום 4.4.2014

לקריאת הקובץ המלא החלטת ממשלה מיום 17.10.2010

לקריאת הקובץ המלא החלטת ממשלה מיום 8.2.2001